انتخاب نام دختر و پسر

نازیتا

معنی اسم نازیتا

نازیتا اسم دخترانه است، معنی نازیتا: (نازی + تا = نظیر، مانند، لنگه)، ۱- نظیر و مانند نازی، لنگهی نازی؛ ۲- (به مجاز) زیبا.

ریشه اسم نازیتا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up