1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نجم

انتخاب نام دختر و پسر

نجم

معنی اسم نجم

نجم اسم پسرانه است، معنی نجم: (عربی) ۱- سوره  ی پنجاه و سوم از قرآن کریم، دارای شصت و دو آیه؛ ۲- (در قدیم) ستاره؛ ۳- (در قدیم) قِسط.

ریشه اسم نجم

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست