انتخاب نام دختر و پسر

نرمین

معنی اسم نرمین

نرمین اسم دخترانه است، معنی نرمین: (نرم + ین (پسوند نسبت)) ۱- لطافت و لطیف بودن؛ ۲- (به مجاز) مهربان، ملایمت و خوش رفتاری داشتن.

ریشه اسم نرمین

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up