انتخاب نام دختر و پسر

نسرین دخت

معنی اسم نسرین دخت

نسرین دخت اسم دخترانه است، معنی نسرین دخت: (نسرین+ دخت = دختر) ۱- دختر نسرین وش؛ ۲- (به مجاز) زیباروی و با طراوت.

ریشه اسم نسرین دخت

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up