1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نصرالله

انتخاب نام دختر و پسر

نصرالله

معنی اسم نصرالله

نصرالله اسم پسرانه است، معنی نصرالله: (عربی) ۱- یاری خداوند؛ ۲- (اَعلام) نصرالله منشی: [قرن۶ هجری] (= ابوالمعالی نصرالله ابن محمّد ابن عبدالحمید) نویسندهی ایرانی، منشی و وزیر دربار غزنوی و مترجم کلیله و دمنه از عربی به فارسی، معروف به کلیله و دمنه بهرامشاهی.

ریشه اسم نصرالله

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست