1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نصیب

انتخاب نام دختر و پسر

نصیب

معنی اسم نصیب

نصیب اسم پسرانه است، معنی نصیب: (عربی) ۱- سهم کسی از چیزی، بهره، حصه؛ ۲- قسمت هرکس از سرنوشت.

ریشه اسم نصیب

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست