1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نهاد

انتخاب نام دختر و پسر

نهاد

معنی اسم نهاد

نهاد اسم پسرانه است، معنی نهاد: ۱- سرشت، طبیعت؛ ۲- ضمیر، دل؛ ۳- بنیاد، اساس؛ ۴-(در قدیم) روش، طریقه؛ ۵- آئین، آداب، قاعده؛ ۶- مقام، جایگاه.

ریشه اسم نهاد

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست