انتخاب نام دختر و پسر

نوگل

معنی اسم نوگل

نوگل اسم دخترانه است، معنی نوگل: ۱- گلی که تازه شکفته شده است؛ ۲- (به مجاز) نوجوان، به ویژه دختر نوجوان.

ریشه اسم نوگل

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up