1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نوید

انتخاب نام دختر و پسر

نوید

معنی اسم نوید

نوید اسم پسرانه است، معنی نوید: ۱- خبر خوش، مژده؛ وعدهی نیک و خوش، سخن امیدوار کننده؛ ۲- (در قدیم) وعدهی دعوت به مهمانی، مقابلِ خرام.

ریشه اسم نوید

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست