انتخاب نام دختر و پسر

نگاه

معنی اسم نگاه

نگاه اسم دخترانه است، معنی نگاه: ۱- عمل نگریستن، دید، نظر؛ ۲- چشم؛ ۳- (به صورت شبه جمله) (در گفتگو) نگاه کنید، نگاه کن.

ریشه اسم نگاه

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up