انتخاب نام دختر و پسر

نیکتا

معنی اسم نیکتا

نیکتا اسم دخترانه است، معنی نیکتا: (نیک + تا = نظیر، مانند، لنگه)، نظیر نیک، مانند نیک، بسان نیک، ( نیک.

ریشه اسم نیکتا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up