1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. هوشمند

انتخاب نام دختر و پسر

هوشمند

معنی اسم هوشمند

هوشمند اسم پسرانه است، معنی هوشمند: (هوش + مند (پسوند دارندگی و اتصاف)) ۱- صاحب هوش، باهوش؛ ۲- عاقل، بخرد.

ریشه اسم هوشمند

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست