1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. هُژَبر

انتخاب نام دختر و پسر

هُژَبر

معنی اسم هُژَبر

هُژَبر اسم پسرانه است، معنی هُژَبر: (عربی، هزبر) (در قدیم) ۱- شیر؛ ۲- (به مجاز) پهلوان، مرد دلاور.

ریشه اسم هُژَبر

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست