1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. هژیر
معنی اسم هژیر

هژیر اسم پسرانه است، معنی هژیر: (= هجیر) ۱- خوب، پسندیده؛ ۲- زیبا؛ ۳- چابک، چالاک؛ ۴- (در حالت قیدی) به خوبی؛ ۵- (در پهلوی) خوب چهر، نیک نژاد؛ ۶- (اَعلام) نام پسر گودرز.

ریشه اسم هژیر

اسم فارسی – اسم پهلوی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست