1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. هیربد

انتخاب نام دختر و پسر

هیربد

معنی اسم هیربد

هیربد اسم پسرانه است، معنی هیربد: (اوستایی) ۱- آموزگار، معلم؛ ۲- شاگرد، آموزنده؛ ۳- رئیس آتشکده؛ ۴- (در ادیان) پیشوای دینی در دین زرتشتی؛ ۵- (اَعلام) نام دانایی پاکدل که کلید دار سراپرده کاووس بود.

ریشه اسم هیربد

اسم اوستایی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست