1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. واقف

انتخاب نام دختر و پسر

واقف

معنی اسم واقف

واقف اسم پسرانه است، معنی واقف: (عربی) ۱- آگاه، با خبر، مطلع؛ ۲- (در فقه، در حقوق) آن که مالش را برای استفاده در راه هدف عام المنفعه به موجب عقد خاصی اختصاص دهد؛ ۳- (در قدیم) مراقب، مواظب.

ریشه اسم واقف

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست