1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. وندا

انتخاب نام دختر و پسر

وندا

معنی اسم وندا

وندا اسم دخترانه است، معنی وندا: ۱- (در زند و پازند) خواهش و خواسته؛ ۲- (در اوستا) ستایش کننده، نیایش کننده.

ریشه اسم وندا

اسم اوستایی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست