1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. پرنگ

انتخاب نام دختر و پسر

پرنگ

معنی اسم پرنگ

پرنگ اسم دخترانه است، معنی پرنگ: ۱- فروغ و برق شمشیر؛ ۲- (در عربی) فِرند؛ ۳- پَرَند، رُبد، جوهر، گوهر؛ ۴- رونق، جلد، تلألؤ و برق هر چیز؛ ۵- نوعی فلز مرکب از مس و روی، برنج؛ ۶- (به مجاز) زیبا و پُر فروغ.

ریشه اسم پرنگ

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست