1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. پری ناز

انتخاب نام دختر و پسر

پری ناز

معنی اسم پری ناز

پری ناز اسم دخترانه است، معنی پری ناز: ۱- آن که چون پری ناز و کرشمه دارد؛ ۲- کنایه از زیبا و خوش کرشمه و ناز.

ریشه اسم پری ناز

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست