1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کامبیز

انتخاب نام دختر و پسر

کامبیز

معنی اسم کامبیز

کامبیز اسم پسرانه است، معنی کامبیز: صورت دیگری از کمبوجیه که در زبان فرانسه کامبیز شده و مجدداً وارد فارسی شده است. ص کمبوجیه.

ریشه اسم کامبیز

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست