1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کلیم الله

انتخاب نام دختر و پسر

کلیم الله

معنی اسم کلیم الله

کلیم الله اسم پسرانه است، معنی کلیم الله: (عربی)۱- آن که خدا با او سخن گفته است؛ ۲- (اَعلام) لقب حضرت موسی(ع).

ریشه اسم کلیم الله

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست