1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کیان مهر

انتخاب نام دختر و پسر

کیان مهر

معنی اسم کیان مهر

کیان مهر اسم پسرانه است، معنی کیان مهر: (کیان+ مهر = محبت، دوستی و خورشید)، ۱- محبت و دوستی شاهانه و بزرگوارانه، خورشید پادشاهان و بزرگان؛ ۲- (به مجاز) آن که در میان پادشاهان، بزرگان و سروران موقعیت ویژه دارد.

ریشه اسم کیان مهر

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست