1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. یادگار

انتخاب نام دختر و پسر

یادگار

معنی اسم یادگار

یادگار اسم پسرانه است، معنی یادگار: ۱- آنچه از کسی یا چیزی باقی میمانَد و خاطرهی او را در اذهان زنده نگه‌میدارد؛ ۲- یاد، خاطره؛ ۳- یادگاری؛ ۴- (به مجاز) فرزند خلف به جا مانده از پدر و جد، جانشین، وارث؛ ۵- (در قدیم) نشان، اثر؛ ۶- (در قدیم) ماندگار، ماندنی؛ ۷- (اَعلام) ۱) ماهنامه تاریخی و ادبی فارسی که به وسیلهی عباس اقبال در سالهای ۱۳۲۱-۱۳۲۵ شمسی در تهران منتشر شد؛ ۲) یادگار محمّد: [قرن ۹ هجری] شاهزاده تیموری، پسر بایسنقر، که در سال ۸۷۳ قمری سلطان ابوسعید را کشت و در جنگ با سلطان حسین بایقرا شکست خورد.

ریشه اسم یادگار

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست