انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با آ

آبنوس

معنی اسم آبنوس آبنوس اسم دخترانه است، معنی آبنوس: ۱- (یونانی) چوبی سیاهرنگ و سخت و سنگین (گران بها)؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

آتا

معنی اسم آتا آتا اسم دخترانه است، معنی آتا: (ترکی) ۱- پدر، جد، سرپرست، ریش سفید؛ ۲- (اَعلام) نام پادشاهی…
بیش تر بخوانید

آتاناز

معنی اسم آتاناز آتاناز اسم دخترانه است، معنی آتاناز: (ترکی ـ فارسی) افتخار پدر، موجب آسایش و شادکامی پدر، عزیزِ…
بیش تر بخوانید

آترینا

معنی اسم آترینا آترینا اسم دخترانه است، معنی آترینا: (آتَرین+ا (پسوند نسبت))،منسوب به آترین (؟) ( آترین. ۱- و ۲-…
بیش تر بخوانید

آتریسا

معنی اسم آتریسا آتریسا اسم دخترانه است، معنی آتریسا: ۱- آتش‌گون، آذرگون، مانند آتش؛ ۲- (به مجاز) زیبارو. ریشه اسم…
بیش تر بخوانید

آتَرین

معنی اسم آتَرین آتَرین اسم دخترانه است، معنی آتَرین: ۱- (آتر = آتش + ین (پسوند نسبت))، منسوب به آتش،…
بیش تر بخوانید

آتنا

معنی اسم آتنا آتنا اسم دخترانه است، معنی آتنا: ۱- (عربی) از واژه‌های قرآنی در سوره بقره، آل‌عمران و کهف…
بیش تر بخوانید

آتوسا

معنی اسم آتوسا آتوسا اسم دخترانه است، معنی آتوسا: (از یونانی Atossa) ۱- (در اوستایی) زَبَردست؛ ۲-(اَعلام) ۱) نام چند…
بیش تر بخوانید

آتین

معنی اسم آتین آتین اسم دخترانه است، معنی آتین:   (در زند و پازند) ۱- موجود شده، پیدا گردیده؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

آذرنوش

معنی اسم آذرنوش آذرنوش اسم دخترانه است، معنی آذرنوش: (اَعلام) ۱) (در شاهنـامه) «نوش‌آذر» آمده و آن نام آتشکده‌ای است…
بیش تر بخوانید

آتیه

معنی اسم آتیه آتیه اسم دخترانه است، معنی آتیه: (عربی) (مؤنث آتی) ۱- آینده، زمان آینده؛ ۲- (به مجاز) وضع…
بیش تر بخوانید

آدینه

معنی اسم آدینه آدینه اسم دخترانه است، معنی آدینه: روز جمعه، آخرین روز هفته. ریشه اسم آدینه اسم فارسی
بیش تر بخوانید

آذردخت

معنی اسم آذردخت آذردخت اسم دخترانه است، معنی آذردخت: ۱- دختر آذر، دختر آتشین؛ ۲- (به مجاز) دختر سرخ‌گون؛ ۳-…
بیش تر بخوانید

آذر

معنی اسم آذر آذر اسم دخترانه است، معنی آذر: (پهلوی) ۱- (در قدیم) آتش، نار؛ ۲- ماه نهم از سال…
بیش تر بخوانید

آدرینا

معنی اسم آدرینا آدرینا اسم دخترانه است، معنی آدرینا: [(آدر = آتش + ین (پسوند نسبت) + الف اسم ساز)]،…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست