انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با ب

باقیه

معنی اسم باقیه باقیه اسم دخترانه است، معنی باقیه:   (عربی) (مؤنث باقی)، ۱- عمل صالح؛ ۲- آن که یا…
بیش تر بخوانید

باختر

معنی اسم باختر باختر اسم دخترانه است، معنی باختر: ۱- مغرب؛ ۲- (در پهلوی) به معنی ستاره است. ریشه اسم…
بیش تر بخوانید

باران

معنی اسم باران باران اسم دخترانه است، معنی باران: ۱- (در علوم زمین) قطره‌های آب که بر اثر مایع شدن…
بیش تر بخوانید

بالی

معنی اسم بالی بالی اسم دخترانه است، معنی بالی: (ترکی ـ فارسی) (بال= عسل + ی (پسوند نسبت))، عسلی. ریشه…
بیش تر بخوانید

باوان

معنی اسم باوان باوان اسم دخترانه است، معنی باوان: (کردی) ۱- خانهی پدری؛ ۲- جگر گوشه و عزیز. ریشه اسم…
بیش تر بخوانید

باهره

معنی اسم باهره باهره اسم دخترانه است، معنی باهره: (عربی) (مؤنث باهر)، باهر، درخشان، تابان. + ( باهر. ۱- و…
بیش تر بخوانید

بخشنده

معنی اسم بخشنده بخشنده اسم دخترانه است، معنی بخشنده: (صفت فاعلی از بخشیدن) آنکه چیزی را بیآنکه عوضی بخواهد میبخشد؛…
بیش تر بخوانید

بَدرالزمان

معنی اسم بَدرالزمان بَدرالزمان اسم دخترانه است، معنی بَدرالزمان: (عربی) ۱- ماه زمانه، ماه روی روزگار؛ ۲- (به مجاز) زیباروی…
بیش تر بخوانید

بدری

معنی اسم بدری بدری اسم دخترانه است، معنی بدری: (عربی) ۱- بارانی که پیش از زمستان ببارد، بارانی که پیش…
بیش تر بخوانید

بتول

معنی اسم بتول بتول اسم دخترانه است، معنی بتول: (عربی) ۱- کسی که از دنیا منقطع شده است و به…
بیش تر بخوانید

بدریه

معنی اسم بدریه بدریه اسم دخترانه است، معنی بدریه: (عربی) (بدر = ماهی که به صورت دایرهی کامل دیده میشود،…
بیش تر بخوانید

بدیعه

معنی اسم بدیعه بدیعه اسم دخترانه است، معنی بدیعه: (عربی) (مؤنث بدیع) ،    بدیع ۱- ، ۲- ، ۳-…
بیش تر بخوانید

برفین

معنی اسم برفین برفین اسم دخترانه است، معنی برفین: (برف + ین (پسوند نسبت))، ۱- برفی، از جنس برف؛ ۲-سفید…
بیش تر بخوانید

بصیرت

معنی اسم بصیرت بصیرت اسم دخترانه است، معنی بصیرت: (عربی) ۱- بینایی؛ ۲- (به مجاز) آگاهی داشتن از امری و…
بیش تر بخوانید

بلقیس

معنی اسم بلقیس بلقیس اسم دخترانه است، معنی بلقیس: (عبری) (اَعلام) ملکهی شهر سبا که در روایات نام همسر حضرت…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up