انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با ت

تابان

معنی اسم تابان تابان اسم دخترانه است، معنی تابان: دارای نور و روشنی، درخشان، روشن. ریشه اسم تابان اسم فارسی
بیش تر بخوانید

تابنده

معنی اسم تابنده تابنده اسم دخترانه است، معنی تابنده: (صفت فاعلی از تابیدن)، آنچه میتابد و نورافشانی میکند، درخشان. ریشه…
بیش تر بخوانید

تارا

معنی اسم تارا تارا اسم دخترانه است، معنی تارا: ستاره، کوکب، مردمک چشم. ریشه اسم تارا اسم فارسی
بیش تر بخوانید

تالین

معنی اسم تالین تالین اسم دخترانه است، معنی تالین: (اَعلام) پایتخت کشور استونی، برکنارهی جنوبی خلیج فنلاند از بندرهای عمدهی…
بیش تر بخوانید

تامارا

معنی اسم تامارا تامارا اسم دخترانه است، معنی تامارا: ۱- (عبری) درخت خرما؛ ۲- (اَعلام) نام عروس یهودا [چهارمین پسر…
بیش تر بخوانید

تامیلا

معنی اسم تامیلا تامیلا اسم دخترانه است، معنی تامیلا: (عربی) ۱- (مصدر باب تفعیل) از روی امیدواری، امیدوارانه؛ ۲- در…
بیش تر بخوانید

ترلان

معنی اسم ترلان ترلان اسم دخترانه است، معنی ترلان: ۱- (در ترکی) مرغی از جنس باز شکاری را گویند؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

ترمه

معنی اسم ترمه ترمه اسم دخترانه است، معنی ترمه: نوعی پارچه (قیمتی) از جنس کرک، پشم، یا ابریشم با نقش‌های…
بیش تر بخوانید

تانیا

معنی اسم تانیا تانیا اسم دخترانه است، معنی تانیا: در گویش خراسانی به معنی توانستن (؟). ریشه اسم تانیا اسم…
بیش تر بخوانید

تبرّک

معنی اسم تبرّک تبرّک اسم دخترانه است، معنی تبرّک: (عربی) ۱- مبارک بودن، مبارکی، خجستگی، خوش یمنی؛ ۱- برکت گرفتن.…
بیش تر بخوانید

تبسّم

معنی اسم تبسّم تبسّم اسم دخترانه است، معنی تبسّم: (عربی) ۱- لبخند، خندهی بدون صدا؛ ۲- (در قدیم) (به مجاز)…
بیش تر بخوانید

تحسین

معنی اسم تحسین تحسین اسم دخترانه است، معنی تحسین: (عربی) ستودن و تمجید کردن، مورد ستایش قرار دادن، آفرین گفتن…
بیش تر بخوانید

تحفه

معنی اسم تحفه تحفه اسم دخترانه است، معنی تحفه: (عربی) ۱- هدیه؛ ۲- (در گفتگو) (به مجاز) شخص بسیار ارزشمند.…
بیش تر بخوانید

ترانه

معنی اسم ترانه ترانه اسم دخترانه است، معنی ترانه: ۱- (در موسیقی) شعری متشکل از چند بیت مقفا و هم‌سان…
بیش تر بخوانید

ترنج

معنی اسم ترنج ترنج اسم دخترانه است، معنی ترنج: ۱- (در گیاهی) بالنگ؛ ۲- طرحی (در قدیم) مرکّب از طرح‌های…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست