انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با غ

غدیره

معنی اسم غدیره غدیره اسم دخترانه است، معنی غدیره: (عربی، غَدیرَه) گیسوی بافته و آویخته. ریشه اسم غدیره اسم عربی
بیش تر بخوانید

غزال

معنی اسم غزال غزال اسم دخترانه است، معنی غزال: (عربی) ۱- نوعی آهوی ظریف اندام و بسیار تندرو با چشمان…
بیش تر بخوانید

غزاله

معنی اسم غزاله غزاله اسم دخترانه است، معنی غزاله: (عربی) ۱- (در قدیم) نوعی آهو برهی ماده؛ ۲- (به مجاز)…
بیش تر بخوانید

غزل

معنی اسم غزل غزل اسم دخترانه است، معنی غزل: (عربی) ۱- (در ادبیات) نوعی شعر، شعر عاشقانه؛ ۲- (در موسیقی…
بیش تر بخوانید

غنچه

معنی اسم غنچه غنچه اسم دخترانه است، معنی غنچه: ۱- (در گیاهی) گلی که شکفته نشده و هنوز گلبرگ‌ها و…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست