انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با ی

یاس

معنی اسم یاس یاس اسم دخترانه است، معنی یاس: (در گیاهی) درختچه‌ای زینتی با ارتفاع حدود دو متر دارای گل‌های…
بیش تر بخوانید

یسنا

معنی اسم یسنا یسنا اسم دخترانه است، معنی یسنا: (اوستایی) هم ریشه با یشت، در لغت به معنی پرستش، ستایش،…
بیش تر بخوانید

یاسمین

معنی اسم یاسمین یاسمین اسم دخترانه است، معنی یاسمین: (= یاسمن)، یاسمن. ریشه اسم یاسمین اسم فارسی
بیش تر بخوانید

یاسمینا

معنی اسم یاسمینا یاسمینا اسم دخترانه است، معنی یاسمینا: (یاسمین + ا (پسوند نسبت)) منسوب به یاسمین، یاسمین و یاسمن.…
بیش تر بخوانید

یانا

معنی اسم یانا یانا اسم دخترانه است، معنی یانا: ۱- (اوستایی) نیکی رسان، نکویی بخش؛ ۲- (در ترکی) در حال…
بیش تر بخوانید

یگانه

معنی اسم یگانه یگانه اسم دخترانه است، معنی یگانه: ۱- صمیمی، همدل، یک رنگ؛ ۲- بیهمتا، بینظیر، تنها، منحصر به…
بیش تر بخوانید

یسرا

معنی اسم یسرا یسرا اسم دخترانه است، معنی یسرا: (عربی) ۱- آسان، فراخی، به آسانی، به سهولت؛ ۲- (در قدیم)…
بیش تر بخوانید

یکتا

معنی اسم یکتا یکتا اسم دخترانه است، معنی یکتا: ۱- یگانه، بینظیر، تنها؛ ۲- (در قدیم) تنها، فرد، منفرد؛ ۳-…
بیش تر بخوانید

یوکابد

معنی اسم یوکابد یوکابد اسم دخترانه است، معنی یوکابد: (عبری) ۱- به معنی «خداوند مجداست»؛ ۲- (اَعلام) مادر هارون و…
بیش تر بخوانید

یلدا

معنی اسم یلدا یلدا اسم دخترانه است، معنی یلدا: (سُریانی) ۱- آخرین شب پاییز در نیمکره شمالی و بلندترین شب…
بیش تر بخوانید

یُمنا

معنی اسم یُمنا یُمنا اسم دخترانه است، معنی یُمنا: (عربی، یُمنی) ۱- (در قدیم) راست، سمت راست، در مقابلِ یُسری؛…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست