انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با ص

صاحب

معنی اسم صاحب صاحب اسم پسرانه است، معنی صاحب: (عربی) ۱- دارنده، مالک، دارا؛ ۲- (منسوخ) سرور، آقا؛ ۳- (در…
بیش تر بخوانید

صابر

معنی اسم صابر صابر اسم پسرانه است، معنی صابر: (عربی) ۱- صبور، صبر کننده، شکیبا؛ ۲- از نامهای خداوند؛ ۳-…
بیش تر بخوانید

صادق

معنی اسم صادق صادق اسم پسرانه است، معنی صادق: (عربی) ۱- آن که گفتارش مطابق با واقعیت است، راستگو، راست…
بیش تر بخوانید

صارم

معنی اسم صارم صارم اسم پسرانه است، معنی صارم: (عربی) (در قدیم) ۱- شمشیر تیز؛ ۲- قطع کننده، بُرنده. ریشه…
بیش تر بخوانید

صالح

معنی اسم صالح صالح اسم پسرانه است، معنی صالح: (عربی) ۱- شایسته و درستکار، نیک، خوب، درست؛ ۲-(در قدیم) دارای…
بیش تر بخوانید

صامت

معنی اسم صامت صامت اسم پسرانه است، معنی صامت:   (عربی) ۱- خاموش، بی صدا، ساکت؛ ۲- (در حالت قیدی) در…
بیش تر بخوانید

صانع

معنی اسم صانع صانع اسم پسرانه است، معنی صانع: (عربی) ۱- سازنده، آفریننده؛ ۲- (در قدیم) صنعت‌گر؛ ۳- آفریدگار، خداوند.…
بیش تر بخوانید

صائب

معنی اسم صائب صائب اسم پسرانه است، معنی صائب: ۱- (در قدیم) راست و درست؛ ۲- (اَعلام) صائب تبریزی: [قرن…
بیش تر بخوانید

صبیح

معنی اسم صبیح صبیح اسم پسرانه است، معنی صبیح: (عربی) ۱- (در قدیم) (به مجاز) زیبا و شاد؛ ۲- خندان…
بیش تر بخوانید

صفی الدین

معنی اسم صفی الدین صفی الدین اسم پسرانه است، معنی صفی الدین: (عربی) ۱- خالص و پاک در دین، برگزیدهی…
بیش تر بخوانید

صدرا

معنی اسم صدرا صدرا اسم پسرانه است، معنی صدرا: (عربی ـ فارسی) (صدر + ا (پسوند نسبت))، ۱- منسوب به…
بیش تر بخوانید

صدرالدین

معنی اسم صدرالدین صدرالدین اسم پسرانه است، معنی صدرالدین: (عربی) ۱- پیشوای دین (اسلام)؛ ۲- لقبی است که به بعضی…
بیش تر بخوانید

صدرالله

معنی اسم صدرالله صدرالله اسم پسرانه است، معنی صدرالله: (عربی) ۱- (به مجاز) کسی که برتری و مهتری او از…
بیش تر بخوانید

صدیق

معنی اسم صدیق صدیق اسم پسرانه است، معنی صدیق: (عربی) ۱- (در تصوف) بندهی خاص خداوند؛ ۲- (در قدیم) بسیار…
بیش تر بخوانید

صفدر

معنی اسم صفدر صفدر اسم پسرانه است، معنی صفدر: (عربی ـ فارسی)۱- صف‌شکن؛ ۲- (به مجاز) شجاع و دلیر؛ ۳-…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست