انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با ه

هابیل

معنی اسم هابیل هابیل اسم پسرانه است، معنی هابیل: (عبری) ۱- به معنی «نفس یا بخار»؛ ۲- (اَعلام) (در تورات)…
بیش تر بخوانید

هاتف

معنی اسم هاتف هاتف اسم پسرانه است، معنی هاتف: (عربی) ۱- ندا دهنده‌ای که صدایش شنیده شود اما خودش دیده…
بیش تر بخوانید

هادی

معنی اسم هادی هادی اسم پسرانه است، معنی هادی: هادی،در لغت به معنای راهنماست . هادی از القاب امام علی…
بیش تر بخوانید

هارون

معنی اسم هارون هارون اسم پسرانه است، معنی هارون: (عبری ؟) ۱- (در قدیم) قاصد و پیک شاه که زنگوله‌ای…
بیش تر بخوانید

هاشم

معنی اسم هاشم هاشم اسم پسرانه است، معنی هاشم: (عربی) ۱- (در قدیم) شکننده، خرد کننده؛ ۲- (اَعلام) ۱) نام…
بیش تر بخوانید

هامان

معنی اسم هامان هامان اسم پسرانه است، معنی هامان: (اَعلام) ۱) هامان (مشهور) وزیر اخشویروش [خشیارشا که او را با…
بیش تر بخوانید

هانی

معنی اسم هانی هانی اسم پسرانه است، معنی هانی: (عربی) ۱- مسرور؛ ۲- میسر؛ ۳- (اَعلام) ۱) نام چند تن…
بیش تر بخوانید

هجیر

معنی اسم هجیر هجیر اسم پسرانه است، معنی هجیر: (= هژیر) ۱- (در قدیم) خوب، پسندیده؛ ۲- (در شاهنامه) پهلوان…
بیش تر بخوانید

هخامنش

معنی اسم هخامنش هخامنش اسم پسرانه است، معنی هخامنش: ۱- دوست منش، دوست کردار، کسی که دارای کردار و اندیشه…
بیش تر بخوانید

هدایت

معنی اسم هدایت هدایت اسم پسرانه است، معنی هدایت: (عربی) ۱- راهنمایی کردن به مسیر درست، ارشاد؛ ۲- (در تصوف)…
بیش تر بخوانید

هرمز

معنی اسم هرمز هرمز اسم پسرانه است، معنی هرمز: (اوستایی) (= ارمز، ارمزد، اورمزد، هورمز و هورمزد)، ۱-(در ادیان) اهورامزدا…
بیش تر بخوانید

هرمزد

معنی اسم هرمزد هرمزد اسم پسرانه است، معنی هرمزد: (= هرمز)، ( هرمز. ریشه اسم هرمزد اسم فارسی
بیش تر بخوانید

هژار

معنی اسم هژار هژار اسم پسرانه است، معنی هژار: (کردی) ۱- بینوا، فقیر، تنگدست؛ ۲- (اعلام) عبدالرحمان ابن حاج ملامحمد…
بیش تر بخوانید

هُژَبر

معنی اسم هُژَبر هُژَبر اسم پسرانه است، معنی هُژَبر: (عربی، هزبر) (در قدیم) ۱- شیر؛ ۲- (به مجاز) پهلوان، مرد…
بیش تر بخوانید

هژیر

معنی اسم هژیر هژیر اسم پسرانه است، معنی هژیر: (= هجیر) ۱- خوب، پسندیده؛ ۲- زیبا؛ ۳- چابک، چالاک؛ ۴-…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up