انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با ژ

ژاسمن

معنی اسم ژاسمن ژاسمن اسم دخترانه است، معنی ژاسمن: ژاسمین، گل یاسمن یا یاسمین. ریشه اسم ژاسمن اسم فارسی
بیش تر بخوانید

ژیوار

معنی اسم ژیوار ژیوار اسم پسرانه است، معنی ژیوار:   (کردی) زندگی. ریشه اسم ژیوار اسم کردی  
بیش تر بخوانید

ساتیار

معنی اسم ساتیار ساتیار اسم پسرانه است، معنی ساتیار: (اوستایی) ۱- از نام‌های زرتشتی که گونهی دیگر آن به نظر…
بیش تر بخوانید

ژوبین

معنی اسم ژوبین ژوبین اسم پسرانه است، معنی ژوبین: ۱- ژوپین، زوبین، نیزهی کوچک که در جنگهای قدیم به سوی…
بیش تر بخوانید

ژیار

معنی اسم ژیار ژیار اسم پسرانه است، معنی ژیار: (کردی) ۱- شهرنشینی، تمدن؛ ۲- زندگی شهروندان. ریشه اسم ژیار اسم…
بیش تر بخوانید

ژیان

معنی اسم ژیان ژیان اسم پسرانه است، معنی ژیان: ۱- خشمناک و غضبناک؛ ۲- (به مجاز) بیباک و شجاع. ریشه…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up