1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آتین
معنی اسم آتین

آتین اسم دخترانه است، معنی آتین:   (در زند و پازند) ۱- موجود شده، پیدا گردیده؛ ۲- به هم رسیده.

ریشه اسم آتین

اسم پهلوی – اسم اوستایی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست