1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آذرخش

انتخاب نام دختر و پسر

آذرخش

معنی اسم آذرخش

آذرخش اسم دخترانه است، معنی آذرخش: ۱- صاعقه، برق؛ ۲- نام نهمین روز از ماه آذر. [آذرگشسب را هم گاه آذرخش گفته‌اند]. [این واژه تصحیفِ «آذرجشن» است و آذرجشن، جشنی در روز آذر (نهم) از ماه آذر بوده که در این روز به زیارت آتشکده ها می رفتند. (نقل از برهان قاطع، به اهتمام دکتر معین، ص۲۶ پاورقی آذرخش)].

ریشه اسم آذرخش

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست