1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آذر
معنی اسم آذر

آذر اسم دخترانه است، معنی آذر: (پهلوی) ۱- (در قدیم) آتش، نار؛ ۲- ماه نهم از سال شمسی؛ ۳- (در قدیم) (گاه شماری) نام روز نهم از ماه شمسی در ایران قدیم؛ ۴- (در قدیم) (به مجاز) آتشکده؛ ۵- (اَعلام) فرشته نگهبان آتش نزد ایرانیان باستان.

ریشه اسم آذر

اسم فارسی – اسم پهلوی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست