1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آرا

انتخاب نام دختر و پسر

آرا

معنی اسم آرا

آرا اسم دخترانه است، معنی آرا: (مخفف آراینده)، ۱- آراستن؛ زیور، زینت و آرایش؛ ۲- آرایشکننده، آراینده. [این واژه با واژهی عربی آرا (آراء) به معنی رأیها، نظرها و عقیده‌ها هم آوا و هم نویسه میباشد].

ریشه اسم آرا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست