1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آرتِمیس
معنی اسم آرتِمیس

آرتِمیس اسم دخترانه است، معنی آرتِمیس: (معرب از یونانی)، (اَعلام) ۱) نام یکی از چند تن الههی یونانی که بر سکه‌های اشکانی صورت یا علامت آنها نقش شده است؛ ۲) آرتمیس (در میتولوژی یونان) ایزد بانوی حامی شکار، حیوانات وحشی، گیاهان، عفت زنان و تولد کودکان بوده است؛ ۳) نام یکی از بانوان ایران باستان در زمان خشایارشا که دریادار بود.

ریشه اسم آرتِمیس

اسم فارسی – اسم یونانی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست