1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آسنا
معنی اسم آسنا

آسنا اسم دخترانه است، معنی آسنا: ارفع، بلندتر، عالیتر.

ریشه اسم آسنا

اسم پهلوی – اسم اوستایی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست