1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آفاق

انتخاب نام دختر و پسر

آفاق

معنی اسم آفاق

آفاق اسم دخترانه است، معنی آفاق: (عربی) ۱- جمع افق، عالم، گیتی، جهان؛ کرانه‌های آسمان، اطراف؛ ۲- (به مجاز) عالم ظاهر، جهان ماده؛ ۳- (در قدیم) (به مجاز) جهانیان، همهی مردم جهان.

ریشه اسم آفاق

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست