1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آیسان
معنی اسم آیسان

آیسان اسم دخترانه است، معنی آیسان: (ترکی ـ فارسی) (آی = ماه + سان (پسوند شباهت))، ۱- مثل ماه، همانند ماه، مهسا؛ ۲- (به مجاز) زیبارو.

ریشه اسم آیسان

اسم ترکی – اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست