1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ابریشم
معنی اسم ابریشم

ابریشم اسم دخترانه است، معنی ابریشم: (پهلوی) ۱- رشته‌ای که از تارهای پیله برای دوختن و بافتن سازند، حریر؛ ۲- (در گیاهی) گلی به صورتِ رشته‌های باریک آویخته به رنگ زرد یا سرخ که در تابستان‌ها میرویَد؛ ۳- درخت این گل؛ ۴- (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) نوعی ساز زهی.

ریشه اسم ابریشم

اسم فارسی – اسم پهلوی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست