انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر لاتین

ارکیده

معنی اسم ارکیده ارکیده اسم دخترانه است، معنی ارکیده: (فرانسوی) (در گیاهی) ۱- گلی به شکل  های غیرعادی و رنگ …
بیش تر بخوانید

دیانا

معنی اسم دیانا دیانا اسم دخترانه است، معنی دیانا: ۱- (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش؛ (در اسطوره‌های رومی) الههی ماه،…
بیش تر بخوانید

رز

معنی اسم رز رز اسم دخترانه است، معنی رز: (فرانسوی، rose) (در گیاهی) گلی از خانواده گل سرخ دارای گل‌هایی…
بیش تر بخوانید

رزا

معنی اسم رزا رزا اسم دخترانه است، معنی رزا: (فرانسوی) (= رُز)، ( رُز ریشه اسم رزا اسم لاتین
بیش تر بخوانید

رزیتا

معنی اسم رزیتا رزیتا اسم دخترانه است، معنی رزیتا: (فرانسوی) (= رُز و رُزا)، ( رُز و رُزا ریشه اسم…
بیش تر بخوانید

روزیتا

معنی اسم روزیتا روزیتا اسم دخترانه است، معنی روزیتا: (فرانسوی) (= رُزیتا)، ( رُزیتا. ریشه اسم روزیتا اسم لاتین
بیش تر بخوانید

سَلوی

معنی اسم سَلوی سَلوی اسم دخترانه است، معنی سَلوی: (معرب از لاتین) (در گیاهی) ۱- گیاهی علفی، خودرو یا زینتی…
بیش تر بخوانید

سوفیا

معنی اسم سوفیا سوفیا اسم دخترانه است، معنی سوفیا: (عربی) ۱- (= صوفیه)، پیروان تصوف؛ ۲- عاقل، خردمند؛ ۳- (اَعلام)…
بیش تر بخوانید

کاملیا

معنی اسم کاملیا کاملیا اسم دخترانه است، معنی کاملیا: (فرانسوی، kamelia) ۱- (در گیاهی) گلهای درشت و زیبا به رنگهای…
بیش تر بخوانید

گلایل

معنی اسم گلایل (گلایول گلایل (گلایول) اسم دخترانه است، معنی گلایل (گلایول): (فرانسوی؛glaïeul ) ۱- (در گیاهی) گل زینتیِ زیبا…
بیش تر بخوانید

ماری

معنی اسم ماری ماری اسم دخترانه است، معنی ماری: گونهی دیگری از مریم ـ مادر حضرت عیسی مسیح(ع) ـ که…
بیش تر بخوانید

مایا

معنی اسم مایا مایا اسم دخترانه است، معنی مایا: ۱- (اوستایی) منش نیک، بخشنده؛ ۲- (اَعلام) ۱) (در روم باستان)…
بیش تر بخوانید

ملودی

معنی اسم ملودی ملودی اسم دخترانه است، معنی ملودی: (فرانسوی، melodie) (در موسیقی) توالی تعدادی از اصوات در موسیقی سازی…
بیش تر بخوانید

هیرو

معنی اسم هیرو هیرو اسم دخترانه است، معنی هیرو: (هیر = آتش + او /-u/= (پسوند نسبت))، منسوب به آتش؛…
بیش تر بخوانید

ونوس

معنی اسم ونوس ونوس اسم دخترانه است، معنی ونوس: (فرانسوی:venus ) ۱- (= زهره)،   زهره؛ ۲- (در میتولوژی) [اسطوره…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست