انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر گیلکی

افرا

معنی اسم افرا افرا اسم دخترانه است، معنی افرا: (در گیاهی) ۱- درختی از تیرهی افراها، اسپندان، اسفندان، بوسیاه؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

گیلدا

معنی اسم گیلدا گیلدا اسم دخترانه است، معنی گیلدا: (گیل = قوم ساکن گیلان + دا = دادن، آفریدن، ساختن)…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up