انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر ترکی

سهند

معنی اسم سهند سهند اسم پسرانه است، معنی سهند: (اَعلام) کوه آتش‌فشانی قدیمی و خاموش در جنوب آذربایجان شرقی میان…
بیش تر بخوانید

سنجر

معنی اسم سنجر سنجر اسم پسرانه است، معنی سنجر: (ترکی) ۱- یعنی مرغ شکاری؛ ۲- (اَعلام) [۵۱۱-۵۵۲ قمری] شاه سلسلهی…
بیش تر بخوانید

سبلان

معنی اسم سبلان سبلان اسم پسرانه است، معنی سبلان: (= سولان) (اعلام) ۱) رشته کوه آتشفشانی در شمال غربی ایران،…
بیش تر بخوانید

چالاک

معنی اسم چالاک چالاک اسم پسرانه است، معنی چالاک: ۱- دارای سرعت و مهارت در عمل، چابک؛ ۲- (در قدیم)…
بیش تر بخوانید

علی پاشا

معنی اسم علی پاشا علی پاشا اسم پسرانه است، معنی علی پاشا: (عربی ـ ترکی) از نام‌های مرکب،   علی و…
بیش تر بخوانید

ماردین

معنی اسم ماردین ماردین اسم پسرانه است، معنی ماردین: ۱- نام یکی از شهرهای کردستان ترکیه است که در دامنهی…
بیش تر بخوانید

محمدپاشا

معنی اسم محمدپاشا محمدپاشا اسم پسرانه است، معنی محمدپاشا: (عربی ـ ترکی) از نام‌های مرکب،   محمّد و پاشا. ریشه اسم…
بیش تر بخوانید

محمدیاشار

معنی اسم محمدیاشار محمدیاشار اسم پسرانه است، معنی محمدیاشار: (عربی ـ ترکی) از نام‌های مرکب، ا محمّد و یاشار. ریشه…
بیش تر بخوانید

مهر تاش

معنی اسم مهر تاش مهر تاش اسم پسرانه است، معنی مهر تاش: (فارسی ـ ترکی) [مِهر = مهربانی، محبت +…
بیش تر بخوانید

یاشا

معنی اسم یاشا یاشا اسم پسرانه است، معنی یاشا: (ترکی) به معنی زنده باد!، آفرین!. ریشه اسم یاشا اسم ترکی
بیش تر بخوانید

یاشار

معنی اسم یاشار یاشار اسم پسرانه است، معنی یاشار: (ترکی) جاویدان، همیشه زنده. ریشه اسم یاشار اسم ترکی
بیش تر بخوانید

تایماز

معنی اسم تایماز تایماز اسم پسرانه است، معنی تایماز: (ترکی) پابرجا، استوار. ریشه اسم تایماز اسم ترکی
بیش تر بخوانید

تیمور

معنی اسم تیمور تیمور اسم پسرانه است، معنی تیمور: (ترکیِ مغولی) ۱- آهن، فولاد؛ ۲- (اَعلام) نام مؤسس سلسهی تیموریان…
بیش تر بخوانید

توماج

معنی اسم توماج توماج اسم پسرانه است، معنی توماج: (ترکی) ۱- چرم دباغی شده؛ ۲- تیماج (چرمی رنگی که بوی…
بیش تر بخوانید

پاشا

معنی اسم پاشا پاشا اسم پسرانه است، معنی پاشا: ۱- (مخففِ پادشاه)، بزرگ؛ ۲- (اَعلام) (منسوخ) در امپراتوری عثمانی، لقب…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست