انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر عبری

سلیمان

معنی اسم سلیمان سلیمان اسم پسرانه است، معنی سلیمان: (عبری) ۱- پر از سلامتی؛ ۲- (اَعلام) ۱) حضرت سلیمان(ع): شاه…
بیش تر بخوانید

سام

معنی اسم سام سام اسم پسرانه است، معنی سام: (در اوستایی) ۱- به معنی سیاه؛ ۲-  نام خانواده‌ای ایرانی؛ ۳-…
بیش تر بخوانید

زکریا

معنی اسم زکریا زکریا اسم پسرانه است، معنی زکریا: (اَعلام) ۱) زکریای نبی: [قرن ۶ هجری] از پیامبران بنی اسرائیل…
بیش تر بخوانید

داوود

معنی اسم داوود داوود اسم پسرانه است، معنی داوود: (عبری) ۱- محبوب؛ ۲- (اَعلام) شاه عبرانیان [حدود ۱۰۱۲پیش از میلاد…
بیش تر بخوانید

داوودرضا

معنی اسم داوودرضا داوودرضا اسم پسرانه است، معنی داوودرضا: (عبری ـ عربی) از نام  های مرکب، ← داوود و رضا.…
بیش تر بخوانید

دانیال

معنی اسم دانیال دانیال اسم پسرانه است، معنی دانیال: (عبری) ۱- قضاوت خدا، یا خدا حاکم من است؛ ۲-(اَعلام) یکی…
بیش تر بخوانید

جبرائیل

معنی اسم جبرائیل جبرائیل اسم پسرانه است، معنی جبرائیل: (عبری) (= جبریل، جبرئیل) ۱- بندهی خدا، مرد خدا؛ ۲- (اَعلام)…
بیش تر بخوانید

شعیب

معنی اسم شعیب شعیب اسم پسرانه است، معنی شعیب: (عبری) (اَعلام) پیامبری که بر اساس قرآن پس از هود و…
بیش تر بخوانید

شَنتیا

معنی اسم شَنتیا شَنتیا اسم پسرانه است، معنی شَنتیا: (اَعلام) نام حضرت علی (ع) در زبور داوود. ریشه اسم شَنتیا…
بیش تر بخوانید

شیث

معنی اسم شیث شیث اسم پسرانه است، معنی شیث: (اَعلام) پسر سوم حضرت آدم(ع) به روایت تورات. میگویند او مخترع…
بیش تر بخوانید

علی ابراهیم

معنی اسم علی ابراهیم علی ابراهیم اسم پسرانه است، معنی علی ابراهیم: (عربی ـ عبری) ۱- از نام‌های مرکب،   علی…
بیش تر بخوانید

عیسی

معنی اسم عیسی عیسی اسم پسرانه است، معنی عیسی: (معرب از عبری «یشوع») ۱- به معنی نجات دهنده؛ ۲- (اَعلام)…
بیش تر بخوانید

فاران

معنی اسم فاران فاران اسم پسرانه است، معنی فاران: (عبری) (اَعلام) ۱) موضع مغاره‌ها [جای غارها]؛ ۲) بیابانی که بنیاسرائیل…
بیش تر بخوانید

کنعان

معنی اسم کنعان کنعان اسم پسرانه است، معنی کنعان: (عبری) ۱- طبق تورات کنعان به معنی «حلیم و بردبار» است؛…
بیش تر بخوانید

محمدابراهیم

معنی اسم محمدابراهیم محمدابراهیم اسم پسرانه است، معنی محمدابراهیم: (عربی ـ عبری) از نام‌های مرکب، ا محمّد و ابراهیم. ریشه…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست