انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر پهلوی

رهی

معنی اسم رهی رهی اسم پسرانه است، معنی رهی: (پهلوی) غلام، بنده، چاکر. ریشه اسم رهی اسم پهلوی
بیش تر بخوانید

خسرو

معنی اسم خسرو خسرو اسم پسرانه است، معنی خسرو: (معرب پهلوی) ۱- پادشاه؛ ۲- (اَعلام) شاه سلسلهی اشکانی: [۱۱۰-۱۲۸ میلادی]…
بیش تر بخوانید

جاماسب

معنی اسم جاماسب جاماسب اسم پسرانه است، معنی جاماسب: (اوستایی، jāmāspa) ۱- به معنای دارای اسب درخشان؛ ۲- (اَعلام) نام…
بیش تر بخوانید

کارن

معنی اسم کارن کارن اسم پسرانه است، معنی کارن: (= قارِن)، ن قارِن. ریشه اسم کارن اسم پهلوی – اسم…
بیش تر بخوانید

مارتیا

معنی اسم مارتیا مارتیا اسم پسرانه است، معنی مارتیا: (پهلوی) ۱- آدمی، انسان؛ ۲- (اَعلام) نام پیشوای شورش عیلام در…
بیش تر بخوانید

هژیر

معنی اسم هژیر هژیر اسم پسرانه است، معنی هژیر: (= هجیر) ۱- خوب، پسندیده؛ ۲- زیبا؛ ۳- چابک، چالاک؛ ۴-…
بیش تر بخوانید

هوشیار

معنی اسم هوشیار هوشیار اسم پسرانه است، معنی هوشیار: (پهلوی) (= هوشیار، هشیوار) ۱- کسی که دارای هوش است، باهوش؛…
بیش تر بخوانید

ونداد

معنی اسم ونداد ونداد اسم پسرانه است، معنی ونداد: (پهلوی) (= وندات)، نام خاص(؟). ریشه اسم ونداد اسم پهلوی
بیش تر بخوانید

تورج

معنی اسم تورج تورج اسم پسرانه است، معنی تورج: (پهلوی) (اَعلام) نام پسر بزرگ فریدون؛ همان تور که توران منسوب…
بیش تر بخوانید

پرشان

معنی اسم پرشان پرشان اسم پسرانه است، معنی پرشان: (از اوستایی، paršāna)، رزمجو . ریشه اسم پرشان اسم پهلوی –…
بیش تر بخوانید

پرویز

معنی اسم پرویز پرویز اسم پسرانه است، معنی پرویز: (پهلوی، apayvej) ۱- پیروز، پیروزگر، فاتح؛ ۲- (اَعلام) نام خسرو دوم…
بیش تر بخوانید

بهمن

معنی اسم بهمن بهمن اسم پسرانه است، معنی بهمن: ۱- (در اوستایی، vohumana)؛ ۲-(در پهلوی، vahuman) نیک اندیش، به منش،…
بیش تر بخوانید

بیژن

معنی اسم بیژن بیژن اسم پسرانه است، معنی بیژن: (پهلوی) (اَعلام) نام پهلوان ایرانی، پسر گیو و نواده ی گودرز…
بیش تر بخوانید

بهرام

معنی اسم بهرام بهرام اسم پسرانه است، معنی بهرام: ۱- به معنای «در هم شکننده مقاومت»؛ ۲- (در گزارش پهلوی…
بیش تر بخوانید

بلاش

معنی اسم بلاش بلاش اسم پسرانه است، معنی بلاش: ۱- از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند کوچک یزگرد دوم پادشاه ساسانی…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up