1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. الناز
معنی اسم الناز

الناز اسم دخترانه است، معنی الناز: (ترکی ـ فارسی) ۱- مایه افتخار ایل، باعث فخر و تفاخر شهر و ولایت؛ ۲- موجب نعمت و رفاه و آسایش.

ریشه اسم الناز

اسم ترکی – اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست