1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. انتصار

انتخاب نام دختر و پسر

انتصار

معنی اسم انتصار

انتصار اسم دخترانه است، معنی انتصار: (عربی) ۱- (در قدیم) یاری دادن، کمک کردن؛ ۲- یاری یافتن، نصرت یافتن، پیروزی یافتن، داد ستدن.

ریشه اسم انتصار

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست