1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. انوشه

انتخاب نام دختر و پسر

انوشه

معنی اسم انوشه

انوشه اسم دخترانه است، معنی انوشه: ۱- جاوید، باقی، پایدار؛ ۲- (در حالت قیدی) به طور همیشگی، جاویدان، ابدی.

ریشه اسم انوشه

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست