1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. باقیه

انتخاب نام دختر و پسر

باقیه

معنی اسم باقیه

باقیه اسم دخترانه است، معنی باقیه:   (عربی) (مؤنث باقی)، ۱- عمل صالح؛ ۲- آن که یا آنچه وجود دارد، موجود؛ ۳- پاینده، پایدار

ریشه اسم باقیه

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست