1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. بدری

انتخاب نام دختر و پسر

بدری

معنی اسم بدری

بدری اسم دخترانه است، معنی بدری: (عربی) ۱- بارانی که پیش از زمستان ببارد، بارانی که پیش از سرما بیاید؛ ۲- بدر بودن، ماه تمام و دو هفته بودن، حالت ماه دو هفته.

ریشه اسم بدری

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست